Privacy verklaring en AVG statement

Privacyverklaring Leeuwerikhoeve B.V., gevestigd aan de Hillamaweg 62-64, 9251 KC Burgumis verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken: Leeuwerikhoeve B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam

• Telefoonnummer

• Adres

• E-mailadres


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

LeeuwerikHoeve B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Reserveren van een arrangement, entree of behandeling bij LeeuwerikHoeve B.V.

• Verzenden van onze nieuwsbrief

• Je te kunnen bellen of e-mailen wanneer dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

• Leeuwerikhoeve B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Hoe lang we de persoonsgegevens bewaren:Leeuwerikhoeve B.V. bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig isom de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden:LeeuwerikHoeve B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt dezeuitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomstmet jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveauvan beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.


Leeuwerikhoeve B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:

Leeuwerikhoeve B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies op www.leeuwerikhoeve.nl en analytische cookies die geen inbreuk maken op privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze websitewordt opgeslagen op computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking vande website en gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkten onthouden bijvoorbeeld voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.Je kunt je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering sturen naar info@leeuwerikhoeve.nl


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

LeeuwerikHoeve B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@leeuwerikhoeve.nl


Contactgegevens:

LeeuwerikHoeve B.V. | Hillamaweg 62-64 | 9251 KC | BURGUM | WWW.LEEUWERIKHOEVE.NL

HUISREGELS EN RESERVERINGSBEPALINGEN

klik en lees onze bepalingen

Deze website gebruikt cookies. Via je browser kun je het plaatsen van cookies uitschakelen. Het kan zijn dat sommige onderdelen op de website dan niet meer goed functioneren.